Gözle

Türkmenistanyň önüm öndürijileri | TurkmenExporters
Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri
Kärhananyň ady Iş ugry Eýeçiligi Habarlaşmak
1 Arçalyk suw HJ Azyk senagaty Hususy Email: Info@archalyk.com
Tel: +993 12 33-42-03
2 Aşgabadyň Dokma Toplumy Dokma senagaty Döwlet Email: Adttextile@mail.ru
Tel: +993 12 23 23 56/69
3 Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana Dokma senagaty Döwlet Email: Med-vata@mail.ru
Tel: +993 12 28 20 62, +993 12 28 20 52
4 Aýbölek Mebel Hojalyk harytlary Hususy Email: Aybolekmebel@mail.ru
Tel: +993 12 47 30 91, 47 01 04
5 Balkan Dokma ÝGPJ Dokma senagaty Bilelikdäki kärhana Email: Balkandokma.ygpj@gmail.com
Tel: +993 246 7 15 01
6 Bejeriş palçyklaryny we deňiz duzuny gaplaýan kärhana Derman senagaty Döwlet Email: Tkmderman@mail.ru
Tel: +993 12 95 91 02
7 Berzeňňi mineral bejeriş suwy kärhanasy Derman senagaty Döwlet Email: Tkmderman@mail.ru
Tel: +993 12 48 97 47, +993 12 95 91 02
8 Gazbeton öndürýän zawody Gurluşyk materiallary senagaty Döwlet Email: Gazbetonzawod@mail.ru
Tel: +993 12 52 23 57, +993 12 52 18 75
9 Hukukçy Hyzmatdaş HJ Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary Hususy Email: info@hhlawfirmtm.com
Tel: +993 12 41 39 24
10 Kaka etrabynyň Serdar pamyk egriji fabrigi Dokma senagaty Bilelikdäki kärhana Email: Kakaserdarpamyk@gmail.com
Tel: +993 133 4 63 52
11 Marynyň Ýeňiş Tikin Fabrigi Dokma senagaty Döwlet Email: Yenish-tikin@mail.ru
Tel: +993 522 4 60 86, +993 522 4 63 35, +993 522 4 61 00
12 Miweli Oba HJ Azyk senagaty Hususy Email: Dovrangk@gmail.com
Tel: +993 132 5 32 16
13 Parahat HK Azyk senagaty Hususy Email: Info@parahat.biz
Tel: +993 12 29 44 00
14 Ruhabat Dokma Toplumy Dokma senagaty Döwlet Email: Ruhabattextile@mail.ru
Tel: +993 12 25 87 90
15 Saglyk derman kärhanasy Derman senagaty Döwlet Email: Tkmderman@mail.ru
Tel: +993 12 95 91 02
16 Syrat HJ Hojalyk harytlary Hususy Email: syrattm1@gmail.com
Tel: +993 12 21 95 67
17 Tekiz Ýol HJ Ulag we Logistika hyzmatlary Hususy Email: info@tekizyol.com
Tel: +993 66 31 77 31, 65 88 10 57
18 Türkmenbaşy Jins Toplumy Dokma senagaty Bilelikdäki kärhana Email: Diniyev81@mail.ru
Tel: +993 12 25 45 31, +993 12 25 88 67
19 Türkmendemirönümleri Gurluşyk materiallary senagaty Döwlet Email: Turkmendemironumleri2009@mail.ru
Tel: +993 12 52 23 54
20 Türkmendermansenagat birleşigi Derman senagaty Döwlet Email: Tkmderman@mail.ru
Tel: +993 12 95 91 02
21 Ýüpekçi HJ Azyk senagaty Hususy Email: Nazli.juice@mail.ru
Tel: +993 566 5 03 65, +993 12 46 84 64
22 Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy Derman senagaty Döwlet Email: Tkmderman@mail.ru
Tel: +993 12 95 91 02
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan