English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Türkmenistanyň önüm öndürijileri | TurkmenExporters
Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri
Kärhananyň ady Iş ugry Eýeçiligi Habarlaşmak
1 Arçalyk suw HJ Azyk senagaty Hususy Email: Info@archalyk.com
Tel: +993 12 33-42-03
2 Aşgabadyň Dokma Toplumy Dokma senagaty Döwlet Email: Turan-adt@mail.ru
Tel: +993 12 23 23 56, +993 12 23 23 69
3 Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana Dokma senagaty Döwlet Email: Med-vata@mail.ru
Tel: +993 12 28 20 62, +993 12 28 20 52
4 Aýbölek Mebel Hojalyk harytlary Hususy Email: Aybolekmebel@mail.ru
Tel: +993 12 47 30 91, 47 01 04
5 Balkan Dokma ÝGPJ Dokma senagaty Bilelikdäki kärhana Email: Humaya86@gmail.com
Tel: +993 246 7 15 01
6 Bejeriş palçyklaryny we deňiz duzuny gaplaýan kärhana Derman senagaty Döwlet Email: Tkmderman@mail.ru
Tel: +993 12 95 91 02
7 Berzeňňi mineral bejeriş suwy kärhanasy Derman senagaty Döwlet Email: Tkmderman@mail.ru
Tel: +993 12 48 97 47, +993 12 95 91 02
8 Çäksiz Lezzet HJ Azyk senagaty Hususy Email: info@senagat.com
Tel: +993 65 60 42 12
9 Daşoguz şäherindäki pagta egriji fabrigi Dokma senagaty Döwlet Email: Omerim81@hotmail.com
Tel: +993 322 2 79 71, +993 322 2 79 77
10 DN Tours Syýahatçylyk kärhanasy Turizm we Syýahatçylyk hyzmatlary Hususy Email: admin@dntours.com
Tel: +993 12 27 04 93, +993 12 27 06 21
11 Gazbeton öndürýän zawody Gurluşyk materiallary senagaty Döwlet Email: Gazbetonzawod@mail.ru
Tel: +993 12 52 23 57, +993 12 52 18 75
12 GG Konsultant Turizm we Syýahatçylyk hyzmatlary Hususy Email: GG@gmail.com
Tel:
13 Hukukçy Hyzmatdaş HJ Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary Hususy Email: info@hhlawfirmtm.com
Tel: +993 12 41 39 24
14 Kaka etrabynyň Serdar pamyk egriji fabrigi Dokma senagaty Bilelikdäki kärhana Email: mintextile-marketing@mail.ru
Tel: +993 133 4 63 52
15 Köneürgenç etrabyndaky pagta egriji fabrigi Dokma senagaty Döwlet Email: Kone_epef-2014@mail.ru
Tel: +993 347 3 74 45
16 Marynyň Ýeňiş Tikin Fabrigi Dokma senagaty Döwlet Email: Yenish-tikin@mail.ru
Tel: +993 522 4 60 86, +993 522 4 63 35, +993 522 4 61 00
17 Miweli Oba HJ Azyk senagaty Hususy Email: Dovrangk@gmail.com
Tel: +993 132 5 32 16
18 Mizan Gury iýmişler we Däneler Azyk senagaty Hususy Email: annadurdyyewic@gmail.com
Tel: +993 65 85 39 69
19 Parahat HK Azyk senagaty Hususy Email: Gaygysyz.archikov@parahat.biz
Tel: +993 12 29 44 00, +993 12 29 48 18
20 Ruhabat Dokma Toplumy Dokma senagaty Döwlet Email: Ruhabattextile@mail.ru
Tel: +993 12 25 88 65, +993 12 25 87 90
21 Saglyk derman kärhanasy Derman senagaty Döwlet Email: Tkmderman@mail.ru
Tel: +993 12 95 91 02
22 Syrat HJ Hojalyk harytlary Hususy Email: syrattm1@gmail.com
Tel: +993 12 21 95 67
23 Tejen pagta egirme fabrigi Dokma senagaty Döwlet Email: Kubraizyatowa@gmail.com
Tel: +993 135 7 41 09
24 Türkmen Jorap Dokma hususy kärhanasy Dokma senagaty Hususy Email: Turkmenjorap@gmail.com
Tel: +993 12 33 34 41
25 Türkmenbaşy Jins Toplumy Dokma senagaty Bilelikdäki kärhana Email: ycorliyev@gmail.com
Tel: +993 12 25 45 31, +993 12 25 88 67
26 Türkmenbaşy Tekstil Kompleksi Dokma senagaty Bilelikdäki kärhana Email: gguseynow@ttkompleksi.com
Tel: +993 12 42 26 20
27 Türkmendemirönümleri Gurluşyk materiallary senagaty Döwlet Email: Turkmendemironumleri2009@mail.ru
Tel: +993 12 52 23 54
28 Türkmendermansenagat birleşigi Derman senagaty Döwlet Email: Tkmderman@mail.ru
Tel: +993 12 95 91 02
29 Umytly Nesil hojalyk jemgyýeti Hojalyk harytlary Hususy Email: udebayev@rambler.ru
Tel:
30 Ýüpekçi HJ Azyk senagaty Hususy Email: Nazli.juice@mail.ru
Tel: +993 566 5 03 65, +993 12 46 84 64
31 Zamana Süýt Önümleri Azyk senagaty Hususy Email: Mr.agayevtm@gmail.com
Tel:
32 Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy Derman senagaty Döwlet Email: Tkmderman@mail.ru
Tel: +993 12 95 91 02
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan