English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary hususy kärhanasy

Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary hususy kärhanasy

Kärhana barada | Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary hususy kärhanasy | Dokma senagaty | TurkmenExporters
Kärhananyň ady Türkmen Eksport, Import we Söwda Hyzmatlary hususy kärhanasy Barlandy
Esaslandyrylan Senesi 16.05.2018 Barlandy
Iş ugry Dokma senagaty Barlandy
Eýeçiligi Hususy Barlandy
Esasy önümleri Çig nah matalar, künji ýagy Barlandy
Hukuk salgysy Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etrap, Parahat Ý/T, Bagtyýarlyk köçesi 11 Barlandy
Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary hususy kärhanasy | Dokma senagaty | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan